Хаттамалар

2019 жыл

1. Ашу хаттамасы №1 от 10.04.2019 жыл жүктеу

2. Қорытынды хаттамасы №2 от 14.05.2019 жыл жүктеу

3. Қорытынды хаттамасы №3 от 05.06.2019 жыл жүктеу

4. Қорытынды хаттамасы №4 от 12.06.2019 жыл жүктеу

2018 жыл

1. Ашу хаттамасы №1 от 24.04.2018 жыл жүктеу

1.1 Қорытынды хаттамасы №1 жүктеу

2. Ашу хаттамасы №2 от 25.04.2018 жыл жүктеу

2.1 Қорытынды хаттамасы №2 жүктеу

3. Ашу хаттамасы №3 от 22.06.2018 жыл жүктеу

4. Қорытынды хаттамасы №3 от 26.06.2018 жыл жүктеу

2017 жыл

1. Хаттама №1 жүктеу

2. Хаттама №2 жүктеу

3. Хаттама №4 жүктеу

2016 жыл

1. Хаттама №1 жүктеу

2. Хаттама №2 жүктеу

3. Хаттама №3 жүктеу

4. Хаттама №4 жүктеу

5. Хаттама №5 жүктеу

6. Хаттама №6 жүктеу